Bliv medlem

 
 

Medlemsskab af
Helsingør Fuglevenner -
Nordsjællands Fugleforening

2018

Juniorer, til man fylder 18 år: 50,- kr.
Enlige og familie: 420,- kr.   
Pensionister fra 65 år 370,- kr.

For familie og pensionister gælder kontingentet, uanset om der er tale om enlige eller ægtepar.
Man modtager først medlemsbladet, når indbetaling har fundet sted.*
  Skal udfyldes
HELSINGØR FUGLEVENNER - Nordsjællands Fugleforening