Sælges:
Blåvinget smalnæbsparakitter
Nymfeparakitter
i flere forskellige farver
Gule springparakitter
Kinesiske dværgvagtler

Anders Tranberg
28 90 40 20
-----------------------------------------------------------------------------------

Sælges:
0,1 Grå Jaco fra 2017 med cites, håndopmadet - 5.000 kr.
0,1 Grå Jaco fra 2016, med cites, naturopdrættet - 4.500 kr.
1,0 Gulkindet Amazone - 3.500 kr.
1,0 Langnæbs Kakadue fra 2016 - 7.000 kr.
1,1 Rosa Kakadue fra 2016 - 5.000 kr.
0,2 Caninde Ara fra 2017 med cites pr. stk. 15.000 kr.
1,0 Canende Ara fra 2017 med cites - 12.000 kr.

Købes:
1,0 Ducorps Kakadue (Salomon Kakadue)
1,0 Bronzevinget Pionus

Jørgen Jonsson
Tlf. 53 34 62 07
Mail: annamargrethe.jonsson@gmail.com
 
HELSINGØR FUGLEVENNER - Nordsjællands Fugleforening