Aktiviteter / Miljø- og Fødevareministeriet

Trusselsvurdering for udbrud af fugleinfluenza
pr. 6. december 2017

​Læs trusselsvurderingen  HER


Trusselsvurdering for udbrud af fugleinfluenza
pr. 27. november 2017

Læs trusselsvurderingen  HER

Den 13. oktober 2017 er der konstateret et udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 i Nederlandene, og den 17. oktober er der konstateret et udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 Bulgarien.
I perioden d.13.-17.oktober er der desuden konstateret endnu 3 udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i Italien.


Fødevarestyrelsen vurderer, at:
Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ fortsat er lav..


Nederlandene
De nederlandske veterinærmyndigheder har den 16. oktober 2017 rapporteret om et udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 i en udegående æglægger besætning med ca. 42.000 dyr.

Besætningen er beliggende i byen Sint Philipsland i provinsen Zeeland

Der blev udtaget prøver i besætningen den 12. oktober på baggrund af en ”tidlig varsling” om aviær influenza. Den 13.oktober blev besætningen testes positiv for H5 ved PCR og efterfølgende aflivet.

Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, og der er oprettet en 1 km zone omkring den smittede besætning.

Der ligger ingen andre erhvervsfjerkræbesætninger i 1 km zonen
.
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Nederlandene til Danmark er der udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ. Der er undersøgt indførsler og udførsler forde seneste 2 måneder.

Der har i perioden været tre indførsler fra Nederlandene til Danmark. Ingen af ind-førslerne stammer fra provinsen Zeeland

Der har i perioden været 127 udførsler fra Danmark til Nederlandene.Ingen af disse er gået til Sint Philipsland.

Seneste udbrud i Danmark
Der har sidst været udbrud af aviær influenza i Danmark i februar 2017.
Den d. 7. februar 2017 blev der konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8 i et lille udegående gåsehold (3 gæs) på Frilandsmuseet i Maribo på Lolland.
Højpatogen aviær influenza (HPAI) og lavpatogen aviær influenza (LPAI) H5 og H7 er anmeldepligtige i Danmark.


Nu må hønsene komme ud

Fødevarestyrelsen ophævede ved midnat staldpligten for fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Nyhed, Publiceret: 12. april 2017
Ændret 12. april 2017

Fra midnat blev det igen tilladt lukke høns og duer ud i det fri. Dyrene har ellers været under tag i de seneste fem måneder på grund af fugleinfluenza.
Også udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ er igen tilladt.


Årsagen til at dyrene nu igen må komme på græs og deltage i stævner og udstillinger er blandt andet, at risikoen for at fuglene bliver smittet med den smitsomme fugleinfluenza H5N8 ikke er på samme niveau som tidligere.

Staldpligten blev indført i november, da der blev fundet fugleinfluenza i vilde fugle. Siden har fjerkræ været holdt under tag for at forhindre smitte fra vilde fugle.

Fødevarestyrelsen opfordrer stadig private fjerkræfolk til at være med til at mindske risikoen for at slæbe fugleinfluenza med ind til deres dyr og dermed påføre dem den dødelige smitte.

Du kan eventuelt have et par ekstra gummistøvler stående ved din hønsegård, eller rengøre og desinficere dit fodtøj, så du ikke tager smitte fra naturen med ind til dine høns eller duer. For selvom smitterisikoen ikke længere er høj, betyder det ikke, at der ikke stadig er en risiko, understreger dyrlæge Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen. ​


HELSINGØR FUGLEVENNER - Nordsjællands Fugleforening