Aktiviteter / Miljø- og Fødevareministeriet

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 13. februar 2018

Trusselsvurdering:
Fra den 18. januar til den 9. februar 2018 har der været 9 udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5 i Frankrig.

Fødevarestyrelsen vurderer, at:
Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ fortsat er lav

De franske veterinærmyndigheder har inden for de seneste uger rapporteret om en ny række udbrud af lavpatogen fugleinfluenza af typen H5/H5N3.
Udbruddene placerer sig geografisk både i den sydlige og vestlige del af landet Frankrig havde også i 2017 adskillige udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5N3.

8 af udbruddene er konstateret i forbindelse med rutineovervågning af ænder, hvor der ikke forinden har været konstateret kliniske symptomer. Et enkelt af udbruddene er konstateret i en avlsbesætning med kalkuner, hvor mistanken blev rejst på baggrund af nedsat vandindtag, nedstemthed og dødsfald hos 3 dyr. Alt fjerkræ i de berørte besætninger er blevet aflivet.

Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Frankrig til Danmark er der udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ. Der er undersøgt indførsler og udførsler de seneste 2 måneder fra det første udbrud.

Der har i perioden været to indførsler fra Frankrig til Danmark. Ingen af indførslerne stammer fra de sygdomsramte departementer.
Der har i perioden været én udførsel fra Danmark til Frankrig. Denne er ikke gået til et af de sygdomsramte departementer.


Udbrud af fugleinfluenza i Holland


Der er brug for fokus på smittebeskyttelse, hvis ikke vi skal have nye udbrud af fugleinfluenza herhjemme.


Pressemeddelelse, Publiceret: 12. december 2017

Hyppig håndvask, god rengøring og et minimum af kontakt mellem egne fjerkræ og vilde fugle. Det er et par af de forholdsregler, fjerkræejere skal tage for at minimere risikoen for, at Danmark får nye udbrud af fugleinfluenza.

I slutningen af sidste uge var der et udbrud i en andebesætning nær den lille by Biddinghuizen i Holland. De 16.000 slagteænder i besætningen er allerede blevet aflivet. Myndighederne i Holland har også krævet, at erhvervsfjerkræ i hele landet bliver holdt inde i deres stalde.

Udbruddet er et tegn på, at sygdommen florerer hos vilde fugle. Derfor er det vigtigt, at alle, som holder fjerkræ, er opmærksomme på, at smittebeskyttelse er alfa og omega for at hindre et udbrud af fugleinfluenza.

”Der vil altid være en risiko for fugleinfluenza, men med ret simple huskeregler kan man gøre meget for, at ens fjerkræ ikke bliver syge. Det er vigtigt at have fokus på smittebeskyttelsen,” siger souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard.

Det seneste udbrud af sygdommen i Danmark var i februar i år.

Se her, hvad man selv kan gøre for at mindske risikoen for, at ens fjerkræ bliver ramt af fugleinfluenza:

Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenza.

Smittebeskyttelse i fjerkræbesætninger.


Trusselsvurdering for udbrud af fugleinfluenza
pr. 6. december 2017


​Læs trusselsvurderingen  HER


Nederlandene
De nederlandske veterinærmyndigheder har den 16. oktober 2017 rapporteret om et udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 i en udegående æglægger besætning med ca. 42.000 dyr.

Besætningen er beliggende i byen Sint Philipsland i provinsen Zeeland

Der blev udtaget prøver i besætningen den 12. oktober på baggrund af en ”tidlig varsling” om aviær influenza. Den 13.oktober blev besætningen testes positiv for H5 ved PCR og efterfølgende aflivet.

Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, og der er oprettet en 1 km zone omkring den smittede besætning.

Der ligger ingen andre erhvervsfjerkræbesætninger i 1 km zonen
.
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Nederlandene til Danmark er der udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ. Der er undersøgt indførsler og udførsler forde seneste 2 måneder.

Der har i perioden været tre indførsler fra Nederlandene til Danmark. Ingen af ind-førslerne stammer fra provinsen Zeeland

Der har i perioden været 127 udførsler fra Danmark til Nederlandene.Ingen af disse er gået til Sint Philipsland.

Seneste udbrud i Danmark
Der har sidst været udbrud af aviær influenza i Danmark i februar 2017.
Den d. 7. februar 2017 blev der konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8 i et lille udegående gåsehold (3 gæs) på Frilandsmuseet i Maribo på Lolland.
Højpatogen aviær influenza (HPAI) og lavpatogen aviær influenza (LPAI) H5 og H7 er anmeldepligtige i Danmark.
Nu må hønsene komme ud igen

Nyhed, Publiceret: 12. april 2017

Fødevarestyrelsen ophævede ved midnat staldpligten for fjerkræ og andre fugle i fangenskab.


Fra midnat blev det igen tilladt lukke høns og duer ud i det fri. Dyrene har ellers været under tag i de seneste fem måneder på grund af fugleinfluenza.

Også udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ er igen tilladt.

Årsagen til at dyrene nu igen må komme på græs og deltage i stævner og udstillinger er blandt andet, at risikoen for at fuglene bliver smittet med den smitsomme fugleinfluenza H5N8 ikke er på samme niveau som tidligere.

Staldpligten blev indført i november, da der blev fundet fugleinfluenza i vilde fugle. Siden har fjerkræ været holdt under tag for at forhindre smitte fra vilde fugle.

Fødevarestyrelsen opfordrer stadig private fjerkræfolk til at være med til at mindske risikoen for at slæbe fugleinfluenza med ind til deres dyr og dermed påføre dem den dødelige smitte.

Du kan eventuelt have et par ekstra gummistøvler stående ved din hønsegård, eller rengøre og desinficere dit fodtøj, så du ikke tager smitte fra naturen med ind til dine høns eller duer. For selvom smitterisikoen ikke længere er høj, betyder det ikke, at der ikke stadig er en risiko, understreger dyrlæge Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen. ​
HELSINGØR FUGLEVENNER - Nordsjællands Fugleforening