Regler vedrørende
1. opdræt i
Helsingør Fuglevenner –
Nordsjællands Fugleforening

1. Fugle (ikke kanarier, undulater, risfugle, zebrafinker og mågefinker), der ikke tidligere har været opdrættet og foretaget kontrol til lokalt 1. opdræt, kan anmeldes som lokalt 1. opdræt i Helsingør Fuglevenner – Nordsjællands Fugleforening
.
1.2. Der anerkendes et førsteopdræt for hver art, men er det en underart, som bliver opdrætter først, vil denne være repræsentant for arten. Skal underarter anerkendes og præmieres, kræves der absolut tydelig forskel. Dog skal der ved arter, hvor hunfuglene (o,1) er identiske som fænotype (fremtoning; et individs udseende) tages hensyn hertil. Ved opdræt af sådanne arter kan der kun ske anerkendelse af hanunger (1,0). Er der udelukkende hununger i opdrættet, kan opdrættet reserveres, indtil én af disse af F-1 (første avl) på et senere tidspunkt får opdræt af hanunger. Opdræt anerkendes i godkendelsesåret, og således vil et reserveret opdræt bortfalde, såfremt er andet opdræt får hanunger før det reserverede opdræt.

2. Mutationer og bastardopdræt kan ikke godkendes som lokalt 1. opdræt.

3. Fugl/fugle kan først anmeldes, når den /de kan kontrolleres, d.v.s. når yngleresultatet er på pind. Blot en fugl af et kuld er på pind kan kontrollen foretages
.
4. Anmeldelse skal foretages skriftligt til Helsingør Fuglevenner – Nordsjællands Fugleforenings formand, der så skal informere kontroludvalget.

5. Den anmeldelse, der kommer formanden først i hænde, har krav på at blive bedømt/kontrolleret først, og skal anerkendes som 1. opdræt, hvis reglerne i pkt. 3, 6, 7, og 8 er opfyldt.

6. Kontroludvalget skal kontrollere, at den anmeldte fugl er identisk med raceanmeldelsen, og at opmadning af unge/unger bliver foretaget af den/deres rigtige forældre. Snyltere er dog undtaget denne bestemmelse.

7. Fugl/fugle, der er opmadet af ammefugle, kan ikke godkendes som lokalt 1. opdræt og ej heller videre anmeldes som " Dansk 1. opdræt " Snyltere er dog undtaget.

8. Efter første kontrol skal der gå 30 dage, førend næste kontrol skal foretages, er unge/unger stadig på pind, skal resultatet anerkendes som værende 1. opdræt i Helsingør Fuglevenner – Nordsjællands Fugleforening. Dog skal punkt 8.1 være opfyldt.

8.1 For at opnå det endelige lokale førsteopdræt skal, man ved den sidste kontrol, have indgivet en artikel over opdrættet til kontroludvalget. Der så vil fremsende den til formanden for foreningen.
Desuden vil artiklen blive sendt til bladet, når så den har været i bladet vil opdrættet være godkendt.

9. Der skal hvert år i februar/marts udsendes i medlemsblad eller særligt en ajourført liste over foreningens 1. opdræt gennem tiderne, indeholdende fuglenes navn/race og opdrætter.

10. For et lokalt anerkendt 1. opdræt tildeles opdrætteren et diplom. Har fuglene været udstillet på den lokale udstilling, vil opdrætteren desuden få sit og fuglens navn indgraveret i foreningens 1. opdræts vandrepokal.

11. Foreningen "Helsingør Fuglevenner – Nordsjællands Fugleforenings" bestyrelse har ved hvert enkelt kontrolleret 1. opdræt pligt til at kontrollere, om der er tale om " Dansk 1. opdræt " og anmelde dette.

12. I tvivlstilfælde skal foreningens bestyrelse og kontroludvalgets beslutning respekteres, som værende øverste myndighed for 1.opdræt i "Helsingør Fuglevenner – Nordsjællands Fugleforening".

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. februar 2010

Lokal førsteopdræt

 

H. Madsen

H. Arnsing
A. Hansen
A. Hansen
K. Andresen
O. Olsen
E. Henriksen
E. Backe
H. Knudsen
P. Stenbæksgård
H. Madsen
H. Madsen
E. Henriksen
A. Johansen
H. Knudsen
C. Petersen
V. Olsen
M. Olsen
H. Knudsen 
Sv. Erik Andersen

 
 Spidshalet Bæltefinke

 Kinesisk Dværgvagtel
 Lille Cubafinke
 Grå Risfugl
 Diamantdue
 Sommerfuglefinke
 Ceres Astrild
 Amarant
 Rødhovedet Dværgpapegøje
 Rustdue
 Diamantfinke
 Korthalet Bæltefinke
 Lille Skadefinke
 Ringastrild
 Rosenhovedet Dværgpapegøje                      
 Guldbrystet Astrild
 Sorthovedet Dværgpapegøje                       
 Nymfeparakit
 Gråhovedet Dværgpapegøje
 Sivastrild

 
 1958

 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1958
 1959
 1959
 1959
 1959
 1959
 1959
 1961

 
 B.Rasmussen               
 
 I. Møller

 H. Arnsing
 H. Madsen
 W. Petersen
 E. Henriksen
 H. Arnsing
 H. Madsen
 I. Møller
 E. Henriksen
 I. Møller
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Rasmussen
 
 
 Granatastrild

 Grønrygget Astrild
 Harlekin Vagtel
 Taranta Dværgpapegøje
 Rødhovedet Gouldsamadine
 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje
 Muskatfinke
 Sangparakit
 Trefarvet Nonne
 Blåhovedet Sommerfuglefinke
 Sorthovedet Nonne
 Kinesisk Tigerfinke
 Orangeøjet Skældue
 Rødhovedet Amadine
 Perlehalsamadine
 Olivengrøn Astrild
 Gulgumpet Girlits
 Kapdue
 Rødbrystet Løbehøne
 Rødbrystet Græsparakit (Splendid)
    
 
 1961

 1961
 1961
 1961
 1962
 1962
 1962
 1963
 1963
 1963
 1963
 1963
 1963
 1963
 1964
 1964
 1964
 1964
 1968
 1968

 
 H. Arnsing

 H. Arnsing
 K. Andersen
 W. Lund
 E. Sjøstedt
 H. Clausen
 E. Sjøstedt
 H. Henriksen
 K. Glyb
 H. Larsen
 E. Henriksen
 J. Christiansen
 H. Henriksen
 G. Grodt 
 J. Pihl-Jensen
 E. Sjøstedt
 K. Jørgensen
 E. & H. Henriksen
 P.M. Jensen
 B. Rasmussen

 
 Bourkes Parakit

 Rødskuldret Græsparakit (Turkis)
 Blårygget Spurvepapegøje
 Spidshalet Broncefinke
 Rød Dråbeastrild
 Ædelsanger
 Grøn Dråbeastrild
 Gråbrystet Brillefugl (Verdensopdr)
 Aurora Astrild
 Sortbrystet Løbehøne
 Kæmpe Skadefinke
 Sølvnæb 1969
 Hotentot Løbehøne (Dansk 1.opdræt)
 Rødhalet Astrild (gris bleu)
 Malabar Amadine
 Reichenows Bjergastrild
 Orangekindet Astrild
 Jakarinifinke
 Mørkerød Amarant (Dansk 1.opdræt)
 Trefarvet Papegøjeamadine  
           
 
 1968

 1968
 1968
 1968
 1968
 1968
 1968
 1968
 1968
 1968
 1968
 1969
 1969
 1969
 1969
 1969
 1969
 1970
 1970
 1970
    
 
 E. & H. Henriksen

 H. Knudsen
 E. & H. Henriksen
 J. Christensen
 K. Jensen
 E. Henriksen
 E. Sjøstedt
 E. Sjøstedt
 E. Henriksen
 K. Jensen
 A. Tranberg
 K. Jensen
 E. Henriksen
 Sv.Åge Friis
 D. Linhoff
 E. Henriksen
 A. Andersen
 E. Henriksen
 E. Henriksen
 E. Henriksen 

 
 Vagtelastrild

 Blå Personata
 Himalaya Grønfinke
 Sølvvagtel
 Hvid Risfugl
 Sølv Diamantdue
 Maskebæltefinke
 Rødhovedet Papegøjeamadine
 Hvidstrubet Klerkefinke
 Grå Kardinal
 Lessons Spurvepapegøje
 Orangevæver
 Gråastrild
 Pelzelnsfinke
 Rød Rosella
 Hvidbuget Sisken
 Rødbuget Conure
 Zebradue
 Hvidhovedet Nonne
 Brunrygget Gulspurv  
           
 
 1970

 1970
 1970
 1970
 1971
 1971
 1971
 1971
 1971
 1971
 1971
 1972
 1972
 1972
 1972
 1972
 1972
 1972
 1972
 1972
            
 
 E. Henriksen

 I. Hansen
 B. Christiansen
 E. Henriksen
 M. Carlsen
 Fl. Åge Jensen
 I. Hansen
 K. Jensen
 B. Christiansen
 Fl. Åge Jensen
 Fl. Åge Jensen
 P.M. Jensen
 M. Carlsen
 J. Larsen
 Fl. Åge Jensen
 B. Christiansen
 P.Stenbæksgård
 P. Stenbæksgård
 P. Stenbæksgård
 Vita K. Hansen

 
 Gulbuget Astrild

 Båndfinke
 Angola Sommerfuglefinke
 Sortbuget Amarant
 Elegant Parakit
 Halvmåneparakit
 Hartlaubsisken
 Virginsk Trævagtel (Bob White)
 Senegal Amarant
 Skægparakit
 Gulnakket Lori
 Sorthovedet Gouldsamadine
 Hvid Nymfeparakit
 Glansskadefinke
 Bjerglori
 Gulhovedet Gouldsamadine
 Gulnæbbet Spurvedue
 Sortnæbbet Stålpletdue
 Senegal Due
 Katharinaparakit
 
 
 1972

 1973
 1973
 1973
 1973
 1973
 1974
 1974
 1974
 1974
 1974
 1974
 1975
 1975
 1975
 1975
 1976
 1976
 1976
 1976

 
 J. Larsen

 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Aage Ravn
 Aage Ravn
 E.H. Larsen
 K. Fl. Mogensen
 K. Fl. Mogensen
 K. Fl. Mogensen
 Vita K. Hansen
 Vita K. Hansen
 Fl. Åge Jensen
 Børge Rasmussen
 K. Fl. Mogensen
 K. Fl. Mogensen
 K. Fl. Mogensen
 P. Stenbæksgård
 B. Christiansen
 Egon Christensen
 B. Christiansen 

 
 Dværg Skadefinke

 Nonne Astrild
 Rødhovedet Frøknækker (Dansk 1.opdrt)
 Gedeparakit
 Springparakit
 Munkeparakit
 Princess af Wales Parakit
 Blå Rosella Parakit
 Pennant Parakit (Grøn art)
 Blue Wing Parakit
 Blommehovedet Parakit
 Dværg Skogger Due
 Stanley Parakit
 Rødvinget Parakit
 Rødkappet Parakit
 Barraband Parakit
 Tamburin Due
 Diggles Bæltefinke
 Safranfinke ( underart? )
 Blågrå Tangare

 
 1976

 1977
 1977
 1977
 1977
 1977
 1977
 1977
 1977
 1978
 1978
 1978
 1978
 1978
 1978
 1978
 1978
 1979
 1979
 1979
    
 
 K. F. Mogensen

 Aage Ravn
 Flemming Knudsen
 Flemming Knudsen
 P. Stenbæksgaard
 Bent Jørgensen
 P. Stenbæksgaard
 P. Stenbæksgaard
 K. F. Mogensen
 Erik Månsson
 Bent Jørgensen
 Egon Christensen
 Vita Jensen
 Knud I. Petersen
 Frank Nielsen
 P. Stenbæksgård
 Bent Jørgensen
 K. Fl. Mogensen
 Bjarne Jensen 


 Kongeparakit

 Mangefarvet parakit
 Rød Kronfinke
 Kinesisk Nattergal
 Spurvedue
 Indisk Vandriks
 Gulnæbbet Stålpletdue
 Inka Due
 Bjerg Parakit ( Rock Peplar )
 Gul Sangparakit
 Kalifornisk Topvagtel
 Angola Sisken
 Berleps Sorthalet Conure
 Rendalls Amarant
 Grå Kronfinke
 Ørepletdue
 Afrikansk Alexander Parakit
 Jordbærhovedet Dværgpapegøje
 Grønvinget Due


 1979

 1979
 1979
 1979
 1979
 1979
 1980
 1980
 1980
 1980
 1980
 1980
 1980
 1980
 1981
 1981
 1981
 1981
 1982


 Erik Månsson

 Inge Runge Andres
 Flemming Knudsen
 Mogens S. Jensen
 Åge Kolvig Raun
 K. Fl. Mogensen
 K. Fl. Mogensen
 P. Stenbæksgård
 Ib Sølje
 Per Sjøstedt
 Fl. & G. Knudsen
 Erik Møller
 Ib Lindquist
 Ib Finn Larsen
 Gunnar Jørgensen
 Bent Hansen
 P. Stenbæksgård
 Gunnar Jørgensen
 K. Fl. Mogensen


 Aymara Parakit

 Patagonisk Parakit
 Trefarvet Glansstær
 Mexikansk Husfinke
 Twenty Eight
 Redvented Blue Bonnet
 Adelaide Parakit
 Smaragd Pletdue
 Timor Zebrafinke
 Topfinke (Bolivia Kardinal)
 Rødøret Bylbyl
 Ringdansefinke (Dansk 1.opdrt)
 Gul Rosella
 Gul Bourkes
 Agerhøneastrild
 Meyers Papegøje
 Brilledue
 Dubowskis Dråbeastrild
 Browns Parakit  
  
 
 1982

 1982
 1983
 1983
 1983
 1983
 1983
 1984
 1984
 1984
 1985
 1985
 1985
 1985
 1986
 1986
 1987
 1987
 1987
      

 Bent Hansen

 Mogens Jensen
 Fl. & G. Knudsen
 K. Fl. Mogensen
 T. Bill-Jessen
 P. Stenbæksgård
 S. & J. Andersen
 Steen Ulsø
 Keld Madsen
 P. Stenbæksgård
 Karl A. Jørgensen
 Erik T. Møller
 Sonja & Kurt Due
 Sonja & Kurt Due
 P. Stenbæksgård
 P. Stenbæksgård
 Frank Nielsen
 Sonja & Kurt Due
 Sonja & Kurt Due

 
 Ildvinget Parakit

 Papegøjenæbbet Bylbyl(Dansk 1.Opdrt)
 Kalabylbyl
 Svaleparakit
 Helena Astrild
 Picui Due
 Blå/gul Ara
 Brillespurvepapegøje
 Indisk Alexander Parakit
 Buckleyi Due (Dansk 1.opdrt)
 Port Lincoln
 Pragtnonne
 Kastaniebrun Spurv
 Kastaniebrun Sortvæver
 Fredsdue
 Dværgdue
 Skægmejse
 Gulrygget Vidafinke
 Blodnæbsvæver
  
 
 1987

 1987
 1987
 1987
 1987
 1987
 1987
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1989
 1989
 1989
 1989
 1989
            

 Åge Kolvig Raun

 Thomas Henriksen
 Frode Kartman
 Leif Petersen
 Torben Rafn
 Henning Andersen
 Henning Andersen
 P. Stenbæksgård
 Leif Petersen
 Ib Lindquist
 Thomas Henriksen
 Jørgen Jonsson
 Leif Petersen
 Vita K. Hansen
 Erik Møller
 Lis Glædevang
 Mogens S. Jensen
 Mogens S. Jensen
 Brita Ekstrand


 Barnadi Barnardi Parakit

 Gulisset Kilehaleparakit
 Grønrygget Spurvepapegøje
 Brunhovedet Papegøje
 Rødbuget Brunpapegøje
 Blodvinget Conure
 Nanday Parakit
 Mauges (Timor) Due
 Japan Vagtel
 Solparakit
 Jendaya Parakit
 Rosa Kakadue
 Senegal Papegøje
 Molukbronzefinke
 Gråbrystet Bjergfinke
 Brunirisk
 Brunstrubet Klerkefinke
 Perlehalsdue
 Brunrygget Skadefinke


 1989

 1989
 1990
 1990
 1990
 1990
 1990
 1990
 1990
 1991
 1991
 1991
 1991
 1991
 1992
 1992
 1992
 1992
 1992


 Frank Nielsen

 Frank Nielsen
 K. Fl. Mogensen
 K. Fl. Mogensen
 Bjarne Hansen
 Bjarne Hansen
 K. Fl. Mogensen
 Frank Nielsen
 Åge Kolvig Raun
 Frank Nielsen
 Peter Rindom
 Peter Rindom
 Lone og Per Sjøstedt
 Flemming Mogensen
 Leif Petersen
 Åge Kolvin Raun
 Torben Rafn
 Mogens Jensen
 Frank Nielsen


 Diadem Timalie

 Violbuget Granatastrild
 Hooded Parakit
 Blåpandet Amazone
 Sortkappet, hvidbuget Korthalepapegøje
 Dobbelt gulhovedet Amazone
 Cluncurry Parakit
 Rosenfinke
 Goffins Kakadu
 Sørgeklerkefinke
 Mangefarvet Papegøjeamardine
 Blågrøn Papegøjeamardine
 Tonkin Bülbül
 Tucuman Amazone
 Konge Alexanderparakit
 Santa Cruz grønkindet Conure
 Jackson Væver
 Stribet Sisken
 Blånakket Tangare

 
 1993

 1993
 1993
 1993
 1994
 1994
 1994
 1994
 1994
 1995
 1995
 1995
 1995
 1996
 1996
 1996
 1996
 1996
 1997
            

 Frank Nielsen

 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 K. Fl. Mogensen
 K. Fl.  Mogensen 
 K. Fl.  Mogensen
 Frank Nielsen
 Agnete & Lennart Jürs
 Erik Møller
 Gunnar Jørgensen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen 
 K. Fl. Mogensen 
 K. Fl. Mogensen
 Knud Mehlsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen


 Hjælm vagtel

 Guldskuldert parakit
 Purpur Kronfinke
 Brille Amazone
 Gulgumpet Blue bonnet
 Mørkerød Ara
 Turkis Tangare
 Mellem Beostær
 Grøn Rosella
 Bambus Papegøjeamadine (Brunneiventis)
 Askegrå Finke
 Rødbrun Væver
 Bojers GyldenVæver
 Gylden Væver (Guldgul væver)
 Grønlåret Hvidbuget Korthalepapegøje
 Massai Rødkronet Kongopapegøje
 Tøjleastrild
 Bali Stær
 Guldhoved Lori


 1997

 1998
 1998
 1998
 1998
 1998
 1998
 1998
 1998
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 2000
 2000
 2000


 Frank Nielsen

 Frank Nielsen
 Michael Hansen
 Ib Lindqist
 Frank Nielsen
 Michael Hansen
 Bent Erik Jørgensen
 Jørgen Jonson
 Peter Hermansen
 Thomas Bertram
 Sonja Langberg
 Jane og Ole Pedersen
 Jane og Ole Pedersen
 Birgitte og Bent Hansen
 Jørgen Jonsson
 Lena & Asger Nielsen
 Jane og Ole Pedersen
 Knud Mehlsen
 Ib Lindquist


 Blåisset Flagermuspapegøje

 Rødbenet Honningsuger
 Von Der Denken´s Toko
 Rødstrubet Aratinga
 Rødflanket Lori
 Alm. Gulstrubet Skadedrossel (DK 1.Opd.)
 Angolasisken
 Grå Jaco
 Rødmasked Astrild
 Kinaparakit
 Rustspurv
 Stor Textorvæver
 Rød Lori
 Skifferpapegøje
 Langnæbbet Kakadue ( DK 1. Opdræt )
 Purpurglansstær
 Blåpandet Dværg Ara
 Alfeastrild
 Blåhovedet Pionus

 
 2000

 2000
 2000
 2000
 2001
 2001
 2001
 2002
 2002
 2003
 2003
 2003
 2004
 2004
 2004
 2004
 2005
 2005
 2005


 Jørgen Jonsson

 Jørgen Mehlsen
 Jim Haim Hansen
 Jane og Ole Pedersen
 Jim Haim Hansen
 Birgitte og Bent Hansen
 Birgitte og Bent Hansen
 Jim Heim Hansen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen


 Grønvinget Kongeparakit

 Pirolfinke
 Maximilian Pionus
 Grønhalet Lorie
 Kravepapegøje
 Brunbrystet Sivfinke
 Citron Parakit ( Gulmasket )
 Stella Lori
 Lille Vasa Papegøje
 Gulgumpet Tinkerfugl
 Omai Pragttemalie
 Rød kardinal
 Smalnæbsstær
 Dolkestiksdue
 Stor Beo
 Skælbrystet Lori
 Brunstrubet Kardinal
 Eleonora Kakadue
 Gulhættet Stærling
 Ny Guinea Ædelpapegøje


 2005

 2006
 2006
 2007
 2007
 2008
 2008
 2008
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009

 Frank Nielsen
 Birgitte og Bent Hansen
 Birgitte og Bent Hansen
 Anders Tranberg
 Jim Haim Hansen
 Peer H. Wischmann
 Jørgen Mehlsen
 Jette og John Hansen
 Frank Nielsen
 Frank Nielsen
 Peer H. Wischmann
 Jørgen Mehlsen
 Birgitte og Bent Hansen
 Birgitte og Bent Hansen
 Jørgen Larsen 

 Peer H. Wischmann
 Ib Lindquist   
 Lene & Asger Nielsen
 Frank Nielsen
 Peer H Wischmann
 Bronzevinget Pionus
 Roberts Citronparakit
 Tirikaparakit
 Smalnæbsparakit
 Grønnakket Lori
 Tornastrild
 Hvidbrystet sivfinke
 Orangekronet Korthaletpapegøje, Gullåret
 Latterfugl
 Rødnæbbet Toko
 Malet astrild
 Fe-astrild
 Huallagaparakit - DK 1. opdræt
 Stor Cubafinke
 Brunstrubet Aratinga (Surinama)
 Der foreligger et stykke dokument hos            registratoren,

 hvor man kan se hvilke af de Brunstrubet der  kan anerkendes som lokalt førsteopdræt.

 Kapuziner Sisken
 Emma´s Hvidøret Conure
 Maina Stær
 Hvidhovedet Latterfugl - DK 1. opdræt
 Gulbuget Sisken
 
 2009
 2009
 2010
 2010
 2010
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012 
  
   2013
 2013
 2013
 2013
 2013

 Frank Nielsen
 Benny Lund
 Flemming Specht Lund
 Benny Lund
 Ingemar Hammarström
 Ingemar Hammarström
 Birgitte og Bent Hansen
 Peer H Wischmann
 Johnny Hansen 

 Jim Haim Hansen  
 Jim Haim Hansen
 Peer H Wischmann
 Jim Haim Hansen
 Johnny Hansen
 Johnny Hansen
 Birgitte og Bent Hansen
 Jørgen Jonsson
 Benny Lund
 Johnny Hansen
  Lillabrystet Ellekrage
 Gul Sivfinke - Lonchura flaviprymna
 Hades nonne - Lonchura stygia
 Vestlig Sialia - Sialia mexicana - DK 1. opd.
 Skægsisken (Spinus barbatus)
 Sorthoved Grønfinke (Carduelis ambiqua)
 Oryx Væver. (Euplectes Orix)
 Yarrell Sisken – (Carduelis Yarrelli)
 Pragtperle skægfugl (Trachyphonus               eerythrocephalus) 
 Stribet Lori (Goldies) (Psitteuteles goldiei)
 Dusky Lori. (Pseudeos fuscata)
 Sortbrystet sivfinke (Lonchura teerinki) 
 Gulstreget Lori (Chalcopsitta s.scintillata)
 Kongeglansstær (Lamprotornis regius)
 Hærfugl (Upupa Epops)
 Hvidøret Bulbul (Pycnonotus leucotis)
 Kea (Nestor notabilis)
 Vinrød Amarant (Lagonosticta larvata vinacea)
 Drossel Sanger (cossypha heuglini) 

 2013
 2014
 2014
 2014
 2015
 2015
 2015
 2016

 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
Underarter med begrænset anerkendelse


Med henvisning til ” Regler for præmiering af Danske Førsteopdræt” pkt. 2.1 har Dommerudvalget besluttet at efternævnte underarter ikke med sikkerhed kan udskilles fra hinanden i vort fuglehold.
Derfor kan kun en af underarterne i hver gruppe anerkendes som Dansk Førsteopdræt.
Helsingør fuglevenner - Nordsjællands fugleforening har vedtaget de samme regler som der gælder for Danske førsteopdræt gælder også for lokale førsteopdræt.

Trichoglossus haematodus

Mitchells Lori
Trichoglossus haematodus forsteni

Djampea Lori
Trichoglossus haematodus djampeanus

Stresemanns Lori
Trichoglossus haematodus stresemanni

Blåkindet Lori
Trichoglossus haematodus fortis
Trichoglossus haematodus capistratus

Grønnakket Lori
Trichoglossus haematodus haematodus
Trichoglossus haematodus intermedia
Trichoglossus haematodus micropteryx
Trichoglossus haematodus flavitectus

Rosenbergs Lori
Trichoglossus haematodus rosenbergii

Massena Lori
Trichoglossus haematodus massene

Blåhovedet Lori
Trichoglossus haematodus caeruliceps
Trichoglossus haematodus nigrogularis
Trichoglossus haematodus brooki*
(Trichoglossus haematodus brooki anerkendes ikke af alle systematikere som en underart)

Olivengrøn Lori
Trichoglossus haematodus flavicans
Trichoglossus haematodus nesophilus

Deplanche Lori
Trichoglossus haematodus deplanchii

Bjerglori
Trichoglossus haematodus moluccanus

Rødnakket Lori
Trichoglossus haematodus rubritorquis

Lorius
Grovnæbbet Fruelori
Lorius hypoinochrous hypoinochrous
Lorius hypoinochrous dervittatus
Lorius hypoinochrous rosselianus

Fruelori
Lorius lory lory

Rødbrystet Fruelori
Lorius lory erythrothorax

Rødnakket Fruelori
Lorius lory somu

Blåhalet Fruelori
Lorius lory savadorii
Lorius lory viridierissalis
Lorius lory jobiensis

Blånakket Fruelori
Lorius lory cyanuchen

Hvidnakket Lori
Lorius albidinuchus

Rødhovedet Lori
Lorius amabilis

Grønhalet Lori
Lorius chiorocercus

Sortkappet Lori
Lorius domicellus

Blåbenet Lori
Lorius tibialis

Gulskuldret Lori
Lorius garnilus

Gulrygget Lori
Lorius garrulous flavopalliatus
Lorius garrulous morotaianus

Eos
Blåøret Lori
Eos cyanogenia

Kapuziner Lori
Eos squamata squamata
Eos squamata atrocaerulea
Eos squamata ricianata

Obi Kapuziner Lori
Eos squamata obiensis

Blåstreget Lori
Eos reticulate

Diadem Lori
Eos histrio hostrio
Eos histrio talautensis
Eos histrio challenger

Rød Lori
Eos bornea bornea
Eos bornea rothschildi
Eos bornea bernsteini

Buru Rød Lori
Eos bornea cyanonothus

Halvmaske Lori
Eos searvata

Aratinga pertinax
Brille Kilehaleparakit
Aratinga pertinax ocularis

Gulkindet Kilehaleparakit
Aratinga pertinax pertinax
Aratinga pertinax xanthogenia

Brunstrubet Kilehaleparakit
Aratinga pertinax aeruginosa
Aratinga pertinax griseipecta

Gulmasket Kilehaleparakit
Aratinga pertinax chrysophrys

Surinam Kilehaleparakit
Aratinga pertinax surinama

Øvrige underarter
(adskiller sig ikke så væsentligt fra de to sidstnævnte arter at de med sikkerhed kan udskilles, så de kan opnå dansk førsteopdræt).
Aratinga pertinax ichmanni
Aratinga pertinax tortugensis
Aratinga pertinax margaritensis
Aratinga pertinax venezulae
Aratinga pertinax chrysogenys
Aratinga pertinax paraensis

HELSINGØR FUGLEVENNER - Nordsjællands Fugleforening